به سایت مشترک مسجد الزهرا(س) ، کانون فرهنگی و کتابخانه مسجد الزهرا و پایگاه شهدای محرم خوش آمدید
 
حلقه شهید جعفری پایگاه شهدای محرم
 
سطح حلقه: دانشجویی
تعداد اعضای حلقه: 30 نفر
تاریخ راه اندازی حلقه: 91/1/16
اطلاعات بیشتر در مورد حلقه

این اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه است برای دسترسی به این اطلاعات باید وارد سیستم بشوید و از سطح کافی برخوردار باشید
نام سرگروه: ......
نام پدر: ......
شماره ملی : .......
سال تولد: ......
شغل: ......
تحصیلات: ......
شماره تلفن همراه: ......
شماره تلفن ثابت: .....
دوره گذرانده: .....
مشخصات اعضای حلقه
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
سال تولد
شغل
تحصیلات
کد ملی
شماره همراه
تلفن منزل
وضعیت