به سایت مشترک مسجد الزهرا(س) ، کانون فرهنگی و کتابخانه مسجد الزهرا و پایگاه شهدای محرم خوش آمدید
تصاویر عزاداری 94/7/30
تصاویر عزاداری 94/8/01